ÎNDRUMAR pentru persoana programată la Consiliu

Pasul 1.

•        Pentru evaluare/reevaluare urmează să vă prezentaţi la registratura consiliului avînd:

–          Formularul 088/e (îndreptare la Consiliu);

–          Formularul 025/u (fişa de ambulator);

–          Formularele nr.3, nr.4, nr.5 (după caz);

–          F-3 –   de la angajator (în cazul celor angajaţi)

–          F-4 — de la serviciul asistenţă psihopedagogică (pentru copii)

–          F-5 – asistenţă socială/asigurare socială/ocupare a forţei de muncă.

–          Buletinul de identitae în original şi o copie.

Pasul 2.

•        Asistentul medical verifică documentaţia prezentată şi solicită îndeplinirea Cererii -Acord.

•        Programarea pentru expertizare se face după prezentarea documentelor necesare, iar în cazul lipsei unor acte obligatorii pentru luarea deciziei, persoana va fi rugată că revină cu actele solicitate.

Pasul 3.

•        în ziua (ora) programării persoana urmează a fi evaluată/reevaluată în cadrul echipei

multidisciplinare formată din experţi medici, asitent social, psihopedagog (la copii) şi după caz, de psiholog/reabilitolog.

•        Membrii Consiliului prin expunere majoritară iau Decizie de neîncadrare/încadrare în grad de dizabilitate mediu/accentuat/sever (după caz) şi stabilesc procentul păstrării capacităţii de muncă cît şi întocmesc Planul individual de reabilitare şi incluziune socială.

Decizia include:

–          Certificat de dizabilitate şi păstrare a capacităţii de muncă în procente.

–          Planul individual de reabilitare şi incluziune socială .

–          Certificat de neîncadrare (în cazul lipsei semnelor de dizabilitate).

–          Informaţie despre dreptul persoanei la contestare a deciziei.

•        Persoana semnează în registru despre recepţionarea deciziei.

Pasul 4.

•        Copia Planului individual urmează a fi prezentată la Asistenţa socială / Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, iar în cazul copiilor şi la Serviciul psihopedagogie. Recomandările din Planul individual sunt obligatorii pentru îndeplinire de către aceste instituţii.

•        Certificatul de dizabilitate conţine date cu caracter personal şi pot fi prezentate la servicu/diferite instanţe doar la decizia persoanei.

Atenţie! Nu se admit acţiuni legate de corupţie: luare de mită, dare de mită, abuz de serviciu, fals în acte.Tentativa de corupere/estorcare de plăţi neoficiale urmează a fi comunicată organelor competente.

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"