Managementul intern în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă se realizează în conformitate cu Politica de personal, elaborată pentru implementarea Concepţiei cu privire la personal în serviciul public aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1227-XV din 18 iulie 2002.

 • Management financiar și control
  • Declarația privind buna guvernare
 • Politicile de personal
  • Politica de personal
  • Planul privind Motivarea nefinanciară
  • Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare
  • Planul de dezvoltare profesională a angajaților
  • Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului
 • Tehnologia informației și comunicațiilor
  • Politica internă privind securitatea informațională
  • Politica de securitate a datelor cu caracter personal
Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"