Viziunea

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă îşi propune să devină o instituție eficientă şi funcţională cu angajaţi profesionişti, servicii publice modernizate, sporirea transparenţei decizionale şi consolidarea sistemului de comunicare, care va fortifica colaborarea cu autorităţile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, societatea civilă și va îmbunătăți calitatea actului guvernamental, procesului decizional și a implementării politicilor publice din domeniu.

Misiunea Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă este de a asigura realizarea prevederilor actelor normative privind determinarea gradului de dizabilitate, având ca obiectiv final facilitarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi întru exercitarea prerogativelor stabilite de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi.

Valorile

• integritate – însuşirea de a fi şi de a acţiona cinstit şi corect;
• dreptatea şi echitatea – măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse;
• meritul – asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituțională;
• responsabilitatea profesională şi socială – încurajează membrii să se distingă prin activism şi implicare în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăţenie responsabilă;
• profesionalism – capacitatea de a şti când să faci, ce să faci şi cum să faci;
• transparenţă şi cooperare – furnizarea în mod deschis, oportun şi explicit a informaţiei către opinia publică în vederea participării societăţii civile la consolidarea procesului legislativ;
• inovaţie – aplicarea metodelor, tehnicilor şi echipamentelor moderne, bazată pe bunele practici internaţionale.

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"