Ordin al CNDDCM Nr. 59 din 30 mai 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului”

Formular pentru participare la concurs

**Persoanele care au depus dosarul de concurs prin poștă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului/interviu, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"