Memorandumuri

Acord de colaborare în domeniul asigurării drepturilor și protecției sociale a copiilor cu nevoi speciale, dezvoltării serviciilor de intervenție timpurie la nivel național, încheiat între Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și IMSP AO Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”, pentru anii 2019-2024

Acord de colaborare privind transmiterea listelor de evidență nominală a persoanelor cărora li s-a determinat gradul de dizabilitate, între Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Nr. 4/253 din 08.08.2019

Memorandum de colaborare interinstituțională cu privire la implementarea prevederilor acordurilor internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte referitor la stabilirea pensiei de dizabilitate între Casa Națională de Asigurări Sociale și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din 26.03.2019

Acord de colaborare între Catedra de management și psihologie pe lângă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) Nicolae Testemițeanu din Republica Moldova și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Nr. 195 din 04.02.2019

Acord între Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și Compania Națională de Asigurări în Medicină privind transmiterea listelor de evidență nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern Nr. 01-21/04 din 29.08.2018

Acord de colaborare între Agenția de Guvernare Electronică și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă privind reingineria și digitalizarea serviciului public administrativ „Determinarea dizabilității și capacității de muncă” Nr. 3009-202 din 09.08.2018

Acord privind furnizarea de date, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină Nr. 01-21/02 din 24.04.2018

Protocol de colaborare între Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din Românii și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din 16.10.2017

Соглашение о сотрудничестве между Национальным консилиумом установления ограничения возможностей и трудоспособности и Государственным учреждением „Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации”, № 397 от 17.11.2016

Protocol de colaborare între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități din România și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Nr. 38 din 09.11.2015

Protocol de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din România și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Republica Moldova Nr. 38 din 09.11.2015

Соглашение о сотрудничестве между Национальным консилиумом установления ограничения возможностей и трудоспособности и Слжубой по установлению недуга и трудноспособности при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики, № F5-87 от 04.10.2015

Acord de parteneriat între Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Nr. 01/2014 din 10.02.2014

Convenții internaționale

Acorduri

Republica Austria

Republica Azerbaidjan

Republica Belorusia

Republica Belorusia transfer

Regatul Belgiei

Republica Bulgaria

Republica Cehă

Republica Estonia

Republica Lituania

Marele Ducat de Luxemburg

Republica Polonă

Republica Portugheză

România

Federația Rusă

Ucraina

Ucraina transfer

Ungaria

Republica Uzbekistan

Republica Federală Germania

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"