Legi

Hotărâri de Guvern

Hotărâre de Guvern Nr. 6 din 10.03.2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Hotărâre de Guvern Nr. 5 din 10.03.2020 privind instituirea unor restricții de trafic aerian cu statele afectate de infecția cu noul Coronavirus

Hotărâre de Guvern Nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general

Hotărâre de Guvern Nr. 567 din 26.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți  în cadrul Programului de stat „Prima casă”

Hotărâre de Guvern Nr. 357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității

Hotărâre de Guvern Nr. 723 din 08.09.2017 cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022

Hotărâre de Guvern Nr. 413 din 09.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare

Hotărâre de Guvern Nr. 314 din 22.05.2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice

Hotărâre de Guvern Nr. 78 din 15.02.2017 privind modoficarea anexei

Hotărâre de Guvern Nr. 75 din 15.02.2017 cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane şi/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țînțăreni, raionul Anenii Noi

Hotărâre de Guvern Nr. 1413 din 27.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport

Hotărâre de Guvern Nr. 711 din 28.08.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman

Hotărâre de Guvern Nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Hotărâre de Guvern Nr. 372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilități

Hotărâre de Guvern Nr. 1268 din 21.11.2007 сu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor

Hotărâre de Guvern Nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii

Documente interne

Ordin al CNDDCM  Nr. 30 din 11 martie 2020 cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)

Ordin al CNDDCM Nr. 10 din 03 martie 2020 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de coordonarea activităților de organizare, menținere și dezvoltare a sistemului de Control intern managerial

Ordin al CNDDCM Nr. 127 din 11 februarie 2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind determinarea procentului pierderii capacității de muncă, ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale și Criteriilor de determinare a procentului pierderii capacității de muncă în cazul accidentului de muncă sau a bolii profesionale

Ordin al CNDDCM Nr. 173 din 12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Codului Cadru de Etică (deontologic) al angajatului CNDDCM

Ordin al CNDDCM Nr. 165 din 05 decembrie 2019 cu privire la raportare

Ordin al CNDDCM Nr. 161 din 28 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare internă și externă

Ordin al CNDDCM Nr. 147 din 4 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului Securității Informaționale a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă

Ordin al MSMPS Nr. 1250 din 4 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea rapoartelor statistice medicale de ramură

Ordin al CNDDCM Nr. 136 din 18 octombrie 2019 cu privire la standardele generale de integritate în sectorul public

Ordin al CNDDCM Nr. 86 din 27 iunie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale în cadrul CNDDCM

Ordin al CNDDCM Nr. 62 din 22 aprilie 2019 cu privire la organizarea participării la instruire din domeniul integrității

Ordin al MSMPS Nr. 496 din 22 aprilie 2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de litigii de pe lângă MSMPS, aprobat prin Ordinul Nr. 1112 din 03 octombrie 2018

Ordin al MSMPS Nr. 497 din 22 aprilie 2019 cu privire  șa aprobarea Criteriilor de determinare a dizabilității la adulți și copii, compartimentul „Tulburări mentale și de compotament”

Ordin al CNDDCM Nr. 17 din 12 februarie 2019 cu privire la efectuarea cercetărilor științifice în domeniul estimării impactului dizabilității la copii și incluziunea medico-psiho-socială în contextul politicilor europene

Ordin al CNDDCM Nr. 10 din 22 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Planului de achiziții publice pentru întreg anul bugetar 2019

Ordin al CNDDCM Nr. 05 din 09 ianuarie 2019 cu referire la aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru performanța personalului

Ordin al CNDDCM Nr. 03 din 03 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Programului formării profesionale continue a medicilor pentru anul de studii 2019

Ordin al MSMPS Nr. 820 din 28 iunie 2018 cu privire la aprobarea Fișei de trimitere pentru expertizare în vederea determinării gradului de dizabilitate, formular Nr. 088/e

Ordin al CNDDCM Nr. 59 din 30 mai 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului

Ordin al CNDDCM Nr. 53 din 14 mai 2018 cu privire la aprobarea Organigramei

Ordin al MSMPS Nr. 424 din 20 martie 2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al CNDDCM privind implementarea reformei sistemului de determinare a dizabilității

Ordin al CNDDCM Nr. 46 din 13 iulie 2017 cu privire la instituirea și funcționarea Liniei specializate anticorupție

Ordin al CNDDCM Nr. 47 din 13 iulie 2017 cu privire la instituirea și funcționarea Liniei firebinte

Ordin al MSMPS Nr. 522/104 din 26 iunie 2017 cuprivire la aprobarea fișei de trimitere pentru expertizare în vederea determinării dizabilității și capacității de muncă, formular nr. 088/e

Ordin al MSMPS Nr. 64/317 din 30 aprilie 2015 cu privire la aprobarea „Listei dizabilităților care afectează ireversibil starea de sănătate a copiilor, starea de sănătate, funcționarea și capacitatea de muncă la adulți, care deservesc drept de bază pentru stabilirea dizabilității pe termen nelimitat la adulți și copii

Ordin al MSMPS Nr. 13/17/41 din 28 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității la copii în vârstă de până la 18 ani

Ordin al MSMPS Nr. 12/70 din 28 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele adulte

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"