Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către CNDDCM.

Pagina web cnddcm.msmps.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa în adresa ministerului în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.

Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale (art. 5 (2) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190/ 19.07.94),  nu vor fi examinate.

În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere a petițiilor vă îndemnăm să consultați Codul administrativ Nr. 116 din 19.07.2018

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"