Raport referitor la implementarea Planului de acțiuni anticorupție al CNDDCM pentru anii 2019-2020 în perioada anului 2019

Ordin al CNDDCM Nr. 185 din 26.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul CNDDCM

Ordin al CNDDCM NR. 184 din 26.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate a CNDDCM

Ordin al CNDDCM Nr. 183 din 26.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol în cadrul CNDDCM

Ordin al CNDDCM Nr. 27 din 25.02.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni anticorupție al CNDDCM pentru anii 2019-2020

Ghidul integrității medicale din Republica Moldova

Planul de Integritate al CNDDCM pentru anii 2016-2017

Raport de evaluare a riscurilor de corupție al CNDDCM pentru anii 2015-2016

Ordin al CNDDCM Nr. 136 din 18.10.2019 cu privire la standardele generale de integritate în sectorul public

Ordin al CNDDCM Nr. 62 din 22.04.2019 cu privire la organizarea participării la instruire din domeniul integrității

Ordin al MSMPS Nr. 47  din 13.07.2017 cu privire la instituirea și funcționarea Liniei firebinte al CNDDCM

Ordin al MSMPS Nr. 46 din 13.07.2017 cu privire la instruirea și funcționarea Liniei specializate anticorupție al CNDDCM

Ordin al MSMPS Nr. 23 din 01.04.2016 cu privire la aprobarea Planului de Integritate al CNDDCM

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"